Personeel van de Rotterdamsche Lloyd, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en vermeld op het monument van de Rotterdamsche Lloyd staande aan de Calandstraat te Rotterdam.  
           
Naam Geboorteplaats Geb.datum Schip  
Funktie Woonplaats Ov.datum Pl.v.overl. ARA
      Plaats v.h.graf    
       
F.H.G.C. Aarts Bergen Op Zoom 11-6-1912 Kota Tjandi.  
3e stuurman Bergen 30-4-1943 Atl. Oceaan 784
       
P.C. van Aartsen Middelburg 1-1-1900 Tjimahi  
  10-10-1944 Leunigajah OGS
       
J. Adams Hoogezand 16-3-1910 Slamat  
Bediende Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1797
       
J. v. Aken Rotterdam 13-05-1896 Slamat  
Kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1799
       
E.A. van den Akker Goor 1-4-1917 ex. Indra.  
Stuurmansll Amsterdam 9-9-1945 Pakanbaroe  
       
W.A. Amiabel Rotterdam 29-04-1899  Slamat  
Timmerman Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1799
       
G.J. Baak Amsterdam 29-9-1912 Modjokerto  
4e machinist Haarlem mrt-42 Kendari/Ancol geen
       
B. Bńcker Dordrecht 14-5-1916 Slamat  
5e machinist Bergen op Zoom 27-4-1941 Ege´sche Zee 1807
       
A.C. Bakker Bergen op Zoom 8-11-1892 Modjokerto  
Hofmeester Voorburg 1-3-1942 Kendari/Ancol geen
       
K. Bakker geen gegevens      
       
A.H. Bakkers Rotterdam 24-09-1898 Slamat  
3e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 808
       
J.Th. Bartsch Rotterdam 2-10-1888 Sutsuo Maru  
Bootsman Rotterdam 18-9-1944 Ind.Oceaan 2121
       
B.C.B. van Battum Rotterdam 30-5-1903 ex Bantam/JM  
Hofmeester Batavia 18-9-1944 Benkoelen 2129
       
H.C.G. Bentz van den Berg Amsterdam 13-7-1910 Indrapoera  
Pantryman Amsterdam 24-1-1944 Algiers 1244
       
J.K. van den Berg Rotterdam 30-10-1911 ex Kota Agoeng  
Olieman Rotterdam 19-6-1945 Pakanbaroe  
       
Th.J. v.d. Berg Rotterdam 2-2-1916 Slamat  
4e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1806
       
J. Bink Aarlanderveen 23-9-1908 Langkoeas  
3e machinist Leiden 2-1-1941 Java Zee 1371
       
B. de Blieck Rotterdam 1-5-1912 Siantar  
4e machinist Rotterdam 3-3-1942 Ind.Oceaan 1980
       
J.M. Boele Schiedam 4-9-1900 Slamat  
bediende 1e klas Schiedam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1813
       
G. de Boer Rotterdam 5-12-1915 Mandalika C
4e machinist Rotterdam 18-3-1941 Atl.Oc. geen
       
S. de Boer Leeuwarden 6-3-1910 Garoet  
marconist Nieuwerkerk a/d IJss.  9-06-1944 Ind.Oc. 1551
       
Ch. v.d. Bogert Rotterdam 16-12-1904 Slamat  
bakker Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1810
       
P. Bokhoven Rotterdam 17-11-1916 Slamat  
linnensteward Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1811
       
S. de Boo Rotterdam 21-07-1899 Slamat  
purser 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee 1809
       
A.J. Boogerds Rotterdam 10-3-1941 Slamat  
1e slager Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1812
       
C.J. v.d.Boom Leeuwarden 28-07-1899 Langkoeas  
1e stuurman Leidschendam 2-1-1942 Java Zee 1382
       
M.H. Borgman Dordrecht 10-12-1900 Blitar  
2e machinist Rotterdam 29-4-1941 Durban 386
       
G.C.W. Borsboom Rotterdam 27-12-1909 Slamat  
pantryman Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1800
       
H. Bos Uithuizermeeden 25-08-1897 Langkoeas  
2e machinist Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1377
       
J.D. Bosch Rotterdam 6-10-1911 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1801
       
G.H. Brand Den Helder 24-04-1880 Slamat  
dokter Dordrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1802
       
G.E.Th. Brandon Paramaribo 7-02-1895 Garoet  
matroos Rotterdam 19-6-1944 Indische Oc. 1552
       
W.F. Brasser Rotterdam 31-5-1917 Langkoeas  
5e machinist Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1370
       
J.B. BrockÚ Breskens 22-9-1903 Garoet  
matroos Breskens 19-6-1944 Indische Oc. 1553
       
A.M. van Broekhoven Bergen op Zoom 5-9-1905 Slamat  
bediende 4e klas Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1804
       
J.H. Bromelow Vlissingen 17-11-1894 Modjokerto  
1e stuurman Oegstgeest 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
C. Brosi Rotterdam 12-04-1899 Siantar  
lampenist Rotterdam 3-3-1942 Ind. Ocean geen
       
H. Brouwer Bierum 15-11-1919 Siantar  
5e machinist Groningen 3-3-1942 Ind. Oc. 1981
       
P.J. Brouwer Tjimahi 24-6-1916 Langkoeas  
4e stuurman Nijmegen 2-1-1942 Java Zee 1381
       
P.K. Brug Meppel 22-4-1922 Sitoebondo  
koksmaat Rotterdam 30-7-1941 Het Kanaal 1348
       
J. v.d.  Brugge Vlaardingen 19-05-1899 Slamat  
lampenist Vlaardingen 27-4-1941 Eg.Zee/Gaza 43
       
D. Bruggeman Rotterdam 14-09-1899 Slamat  
kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1805
       
A.W. Brus Rotterdam 26-03-1886 Slamat  
kapper Rotterdam 27-3-1941 Ege´sche Zee 1803
       
J. Bussum Rotterdam 3-9-1921 ex Toendjoek/JM  
matroos/gunner Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2123
       
P.M. But Vlissingen 27-2-1905 Terkoelei  
2e stuurman Breda 17-3-1943 Atl.Oc.  
       
J.J. Buurman Amsterdam 9-8-1904 ex Kota Baroe/JM  
matroos Rotterdam 18-09-1944 Benkoelen 2122
       
A.J.S. Caers BelgiŰ 20-3-1917 ex Kedoe/JM C
olieman Turnhout 18-9-1944 Benkoelen L17
       
G.Th. van Calmpthout Vlissingen 22-08-1893 Brastagi  
timmerman Rotterdam 2-6-1940 Belawan 610
       
A. Cupedo Rotterdam 14-11-1922 vrijw.brandweer C
vrijw. brandweerman Rotterdam 29-6-1940 Rotterdam
H.J. Das Hoek v.Holland 14-9-1917 Slamat  
matroos Hoek v.Holland 27-4-1941 Ege´sche Zee 1815
       
T. Deisz Uitwierden 3-02-1895 Modjokerto  
hoofdmachinist Vlaardingen 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
G.B. van Deursen Dordrecht 8-8-1902 Siantar  
2e stuurman Roosendaal 3-3-1942 Ind.Oc. 1983
       
M. Diekerhof Deventer 4-11-1889 Slamat  
1e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 73
       
W.P.A. v. Doorn Rotterdam 6-08-1899 Slamat  
kok Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1815
       
H. Doornkamp Nieuwerk.a/d Yssel 1-12-1916 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1814
       
H.N. Droppert Vlaardingen 15-9-1905 Garoet  
matroos Vlaardingen 19-6-1944 Ind.Oceaan 1554
       
J. van Dusschoten Haarlem 13-10-1917 Langkoeas  
3e stuurman Haarlem 2-1-1942 Java Zee 1368
       
A.M.F. Dusseldorp Arnhem 4-3-1915 Sitoebondo C
4e stuurman Hilversum 3-7-1941 Het Kanaal 1263
       
J.M. Dutilh Amsterdam 26-8-1919 Garoet  
4e stuurman Rotterdam 19-6-1944 Ind. Oceaan 1555
       
F.J. van Eekhout Batavia 1-09-1893 NISE  
employÚ Soerabaia 19-10-1945 Soerabaia  
       
A. Elzinga Dantumadeel 23-6-1901 Slamat  
verpleger Groningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1817
       
A. Enklaar Arnhem 21-06-1888 Soekaboemi C
timmerman 's-Gravenhage 27-12-1942 Atl.Oc. geen
       
J. van Es Rotterdam 6-5-1925 Slamat  
matrozenjongen Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1819
       
W.H. van Es Rotterdam 9-4-1911 Siantar  
4e machinist Rotterdam 3-3-1942 Ind. Oceaan 1984
       
T. van Est Rotterdam 19-7-1913 Verzet R'dam C
kantoorbediende 18-10-1942 Loenen OGS
       
J.C. van der Est Terneuzen 6-3-1922 Blitar  
matroos Rotterdam 6-4-1943 Ind.Oc. 1420
       
G. van Ewijk Utrecht 26-6-1919 Slamat  
matroos o/g Utrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1818
       
G.M. van Eyck Rotterdam 18-6-1916 Langkoeas  
kok Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1371
       
N.F. Fekkes Rotterdam 17-05-1885    
1e machinist Rotterdam 19-1-1946 Tjimahikamp C
       
M.G. Fillekes Rotterdam 27-3-1901 ex Kota Radja/JM  
matroos Amsterdam 18-9-1944 Benkoelen 2126
       
G.E. Fransen Rotterdam 21-12-1903 ex Kota Radja/JM  
matroos/gunner Schiedam 18-9-1944 Benkoelen 2127
       
J.F. Fuchs geen gegevens     C
       
       
A. Gerritsma Rotterdam 28-6-1908 Mandalika  
5e machinist Rotterdam 18-3-1941 Atl.Oc  
       
A. Gramsma Kollummerland 20-4-1904 Slamat  
3e machinist Schiebroek 27-4-1941 Ege´sche Zee 1820
       
A.J. Gravenmaker Nieuw Helvoet 5-2-1904 Tjileboet  
marconist s-Gravenhage 1-12-1942 Atl. Oc. 1169
       
A.P. Groen geen gegevens     C
       
       
M. Groen Maassluis 10-01-1899 Langkoeas  
hofmeester Pijnacker 2-1-1942 Java Zee 1371
       
J.A. Groenewegen geen gegevens      
       
       
S. Groot Monnickendam 22-7-1917 Terkoelei  
3e stuurman Purmer 17-3-1943 Atl.Oc. 2024
       
H.Th.Hńhlen 's-Gravenhage 10-10-1920 ex Kedoe 2138
5e machinist 's-Gravenhage 5-5-1945 Pakanbaroe  
       
P. Hamilton of Silverton Hill Rotterdam 30-1-1922 Hr.Ms. Java  
militiematroos Schiedam 28-2-1942 Javazee ogs
       
C. ten Have Delfzijl 4-09-1895 Slamat  
2e machinist Groningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1821
       
G.J. Hegemans Dordrecht 12-3-1907 Slamat  
mag.meester Dordrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1822
       
M. den Heyer 's-Gravenhage 30-10-1919 ex Bengalen/ JM  
5e machinist Scheveningen 18-9-1944 Benkoelen 2135
       
C. den Hoedt Vlaardingen 27-6-1913 Junyo Maru geen
lampenist Vlaardingen 18-9-1944 Benkoelen  
       
G. den Hoedt Vlaardingen 8-10-1917 ex Tapanoeli  
lampenist/matroos Vlaardingen 30-3-1945 Pakanbaroe 2131
       
F.A. Hoekstra 's-Gravenhage 30-1-1920 ex Kota Radja/JM  
4e machinist 's-Gravenhage 18-9-1944 Benkoelen 2134
       
J.F. 't Hoen Rotterdam 9-9-1921 Slamat  
matroos o/g Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J. van 't Hoff Rotterdam 7-12-1920 Blitar  
3e machinist Rotterdam 6-4-1941 Ind.Oc. 1654
       
J. Hoogerland Zwijndrecht   Langkoeas  
kok Zwijndrecht 2-1-1941 Java Zee 1369
       
W.M. Hooysma Steenwijk 9-7-1918 Modjokerto  
4e stuurman Amsterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol geen
       
J. van Houdt Rotterdam 5-6-1915 ex Indrapoera  
matroos Rotterdam 15-4-1945 Pakanbaroe C
       
L.J.C. van Item Rotterdam 2-10-1917 Slamat  
lichtmatroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1823
       
F. Jalving Assen 13-10-1913 Mangkai  
marconist Assen 7-4-1941 Atl.Oc. geen
       
J. Jansen Rotterdam 13-8-1910 ex Brastagi/JM  
matroos Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2131
       
M. Jokker Rotterdam 28-08-1898 ex Sibajak  
olieman Rotterdam 3-5-1945 Mr Cornelis/ MP  
       
C.B. De Jong 's-Gravenhage 20-5-1915 Slamat  
bagagemeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1824
       
H. Kalis Numansdorp 11-2-1918 Garoet  
kok Numansdorp 19-6-1945 Ind.Oceaan 1558
       
J. Kater Amsterdam 19-7-1908 Siantar  
timmerman Rotterdam 3-3-1942 Ind. Oceaan 1985
       
M.J. Kees Bergen Op Zoom 28-8-1918 Slamat  
5e machinist Papendrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1729
       
J.P. Kleingeld Rotterdam 13-2-1912 Mangkai  
kok Rotterdam 7-4-1941 Atl.Oc. geen
       
M. de Klerk Rotterdam 26-2-1912 Tuva  
matroos Rotterdam 23-12-1940 Baai van Oban 158
       
W.J. Klijn Hellevoetsluis 9-05-1894 Slamat  
1e officier 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee 1825
       
W.E. Knip Rotterdam 18-06-1895 Blitar  
gezagvoerder Wassenaar 6-4-1943 Atl.Oc. 1651
       
B. van der Kolk Raamsdonkveer NB 4-06-1893 Marken C
olieman Rotterdam 30-7-1941 Cardiff 1661
       
A. de Koning Middelharnis 19-01-1890 Slamat  
kabelgast Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee  
       
P.H. De Koning Schiedam 10-1-1901 ex Toendjoek/JM  
motordrijver Rotterdam 18-9-1941 Benkoelen 2137
       
G.G. Korteland Rotterdam 23-8-1905 ex Bengalen/ JM  
machinist Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2136
       
J. Kreumer Meppel 30-03-1891 Langkoeas  
gezagvoerder Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 179
       
J. van Krieken Rotterdam 12-4-1915 Slamat  
bediende Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1827  
       
A. Kroon Rotterdam 26-5-1922 ex /JM  
lichtmatroos Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2139
       
W. Kroon Rotterdam 21-4-1914 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J.A. Krootjes geen gegevens     C
       
J.J. Kuiper Rotterdam 19-7-1916 Modjokerto  
3e stuurman Rotterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
E. Kussler Mannheim 6-02-1885 ex Indrapoera /JM  
bootsman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen