Het zwembad verhaal.

De rederij verstrekte vroeger aan ieder schip zo'n demontabel zwembad.
Het was eenbuizenconstructie, daarin werden dan houten schotten gehangen en tenslotte
hadden we dan een grote zeildoekse kuip speciaal op maat gemaakt die er in gehangen werd.
Dan de dekwasslang er in en na een uurtje kon je zwemmen!
Goed systeem hoor ofschoon er nog wel eens iets fout ging.
Ik heb bv. wel eens meegemaakt dat het schip nogal stampte dus dat water in het
zwembad ging behoorlijk heen en weer, je kreeg dus als het ware golfslag.
Je kunt je voorstellen dat er nogal wat krachten op de hele constructie kwamen.
Nou zwom er op dat moment een nogal dikke olieman in, heel bedaard en heel kalm.
Plotseling echter begaf het voorschot van het zwembad het,
de zeildoekse zak had natuurlijk geen steun meer zodat daarin
een enorme verticale scheur ontstond waardoor al het water in een
enorme stroom, als bij een damdoorbraak, eruit liep.
In die golf bevond zich de olieman die op zijn buik via de scheur zo het dek opschoof.
Je kunt je voorstellen dat we niet meer bijkwamen.
De man witheet maar gelukkig geen verwondingen.

         Stuurman Tjebbe.