ss Congostroom
bouwjaar: tonnage: 1943 5165
werf: eigenaar:
Pennsylvania Shipyards Beaumont Hollandsche Stoomboot Maatschappij
korte historie: Ex 'Cape San Lucas'.
In 1946 naar HSM. 2-12-1955 naar SMN en herdoopt in 'Nanusa'.
In 1963 naar Manilla als 'President Aguinaldo'.

ss Congostroom