ss Hispania
bouwjaar: tonnage: 1943 2905
werf: eigenaar:
Muller Wm.H.& Co Rotterdam
korte historie:
Ex ' Angusbrae' , in 1956 naar Muller.


ss Hispania


Van Ostade
bouwjaar: tonnage: 1942 4700
werf: Troon eigenaar: Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij
korte historie:
Ex ' Empire Toiler '. 1946 aan de K.N.S.M. overgedragen,
1950 naar Engeland verkocht,herdoopt 'Etal Manor'.
In 1953 'Moto'. In 1960 naar Italie als 'Tirso'.
In 1962 naar Libanon als 'Hamal'.In 1969 te Triest gesloopt.