ss Van Ostade
bouwjaar:1942 tonnage: 4700
werf:Troon eigenaar: Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij
korte historie:
Ex ' Empire Toiler '.
1946 aan de K.N.S.M. overgedragen,
1950 naar Engeland verkocht,herdoopt 'Etal Manor'.
In 1953 'Moto'.
In 1960 naar Italie als 'Tirso'.In 1962 naar Libanon als 'Hamal'.
In 1969 te Triest gesloopt.