ss Springfontein en Boschfontein    ms Bloemfontein    ms Oranjefontein    ms Klipfontein foto's van Gerrit Feber    ms Jagersfontein foto's W. Visser    ms Randfontein

ms Rijnkerk          ms Hoogkerk          ms Heemskerk          ms Annekerk          ss Aagtekerk ( 3) 1942 foto Huug

ms Arendskerk          ms Abbekerk          ms Almkerk          ms  Amerskerk           Ridderkerk