ss Lieve Vrouwekerk
bouwjaar: tonnage: 1944 7254
werf:Delta New Orleans
Eigenaar: Verenigde Nederlandse Scheepvaart Mij
korte historie:
In 1944 als 'Rufus E.Foster' voor USA gebouwd.
In 1946 Ned.Reg.als 'Leeghwater'.
In 1947 naar VNS als Lieve Vrouwekerk.
20-1-1960 op de Vliehorst gestrand en voor sloop naar Engeland.Mooie Pentekeing van Ed Bartels
ss. LIEVE VROUWEKERK 1944-1960

Op weg naar Hamburg worstelde het ss. Lieve Vrouwekerk op 21.01.1960
in een zware storm op de voor haar uitgezette koers.
Wilde zee, striemend zout water en een mist van flarden brakkigheid op de route langs de Wadden.
De stoommachine van 2500 indicateur-paardenkrachten poogde zoveel
vermogen als dat kon op de schroef over te brengen.
Veel kracht ging verloren als de schroef door een golfdal boven water kwam.
Kreunend sloeg de machine op hol, om kort daarop weer afgeremd te worden.
De machinist was druk doende om het hollen en stoppen van de machine toch
geleidelijker te doen verlopen. De olieman deed zijn werk in de razende
armen- en benenwinkel van stangen, schuiven en krukken. De stoker op de plaat,
zijn branders en peilglazen regelend. Tevergeefs. Op de brug rees het besef,
dat het schip geen vaart meer maakte en niet naar het roer luisterde.
Het einde kwam op de Vliehorst, een in duisternis gestrand, dood schip.