De Nieuw Amsterdam was van 1938 tot 1959 het vlaggenschip van de rederij. Aanvankelijk zou dit nieuwe schip Prinsendam worden genaamd. Het schip was ontworpen als de "running mate" van de Statendam (3) van 1929. Door de crisisjaren verliep de financiering moeizaam. Dankzij loonoffers van het werfpersoneel en regeringssteun kon het schip toch worden gebouwd en verfraaid door circa 60 kunstenaars. Met twee pijpen, een prachtige lijn en luxe accommodatie werd de Nieuw Amsterdam spoedig populair. Tijdens de oorlogsjaren diende het als troepenschip onder Engels gezag en vervoerde het bijna 400.000 personen. Na een afstand van 530.452 zeemijlen te hebben afgelegd onder veelal gevaarlijke omstandigheden keerde het schip op 10 april 1946 glorieus in de thuishaven terug. Een herstelperiode van ruim een jaar was nodig om het schip weer geschikt te maken voor de Noord-Atlantische route en voor cruises. In 1957 kreeg het schip een grijze romp en in 1961 volgde de verbouwing van drie- naar twee-klassenschip. In 1967 werden nieuwe ketels ingebouwd, waarna de rederij het schip nog ruim zes jaar inzette voor transatlantische lijndiensten en cruises. In december 1973 maakte het schip de laatste cruise. Hoewel er plannen waren om het schip permanent naar Rotterdam te halen, belandde het toch in maart 1974 bij de sloper in Taiwan. (Klaas Krijnen)