ss Bennekom
bouwjaar: tonnage: 1945 7666
werf: eigenaar: Richmond Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij
korte historie:
Type Victory,in 1949 aangekocht,in 1966 naar Panama verkocht en herdoopt in 'Ithaka Victory'.
In 1968 naar Monrovia als 'Venus Victory'.In 1970 te Taiwan gesloopt.