ss Breda K.N.S.M.
ss Breda
bouwjaar: tonnage: 1945 10590
werf: eigenaar: Baltimore Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij
korte historie:
Ex ' Antioch Victory '.Type Victory,1947 aangekocht,
1966 naar Panama verkocht en herdoopt in 'Trade Ambassador'.
In 1970 te Taiwan gesloopt. In 1970 te Taiwan gesloopt.