b                                        


ss Lawak
bouwjaar: tonnage: 1947 7635
werf: eigenaar: Bethlehem Baltimore Stoomvaart Mij Nederland
korte historie:
Ex 'Winchester Victory'.3-7-1947 naar SMN.
11-4-1963 naar Griekenland en herdoopt in 'Orient Liner'.