Foto nr1.  Het lichtschip nog in volle glorie op zee.