Shell Tankers in Oorlogstijd

         
                  Shell Tanker mts Ceronia              Shell Tanker mts Tibia

                   
Shell Tanker Ondina


Met dank aan Anne Niemantsverdriet voor de foto's
Kees Helder en Jan Harteveld voor hun bijdragen aan informatie

Deel 2  Shell war 40/45