De Brug op een Victory                       De Radiohut op een Victory           
    Brug                                                        Radiohut
ss Salatiga      ss Samarinda      ss Sarangan
ss Salatiga                                  ss Samarinda                                 ss Sarangan